Vi skyddar din egendom från intrång

Stölder från maskinparker, gårdar och större bestånd har blivit vanligare de senaste åren och varje år stjäls det utrustning värd flera miljarder på svenska gårdar, maskinparker och bestånd. Med rätt säkerhetssystem går det att förebygga denna typ av brott och intrång. 

En lösning för dig som äger 

  • Maskinpark 
  • Gård
  • Herrgård 
  • Större bestånd 
  • Parkeringsyta eller bilpark
  • Hamn eller marina 
  • Annan större mark som behöver övervakning

Intelligent kameraövervakning

För att vi ska kunna säkra din egendom har vi utvecklat en kameramast som gör det möjligt för oss att förebygga intrång. Med intelligent videoanalys detekterar vi obehöriga personer och kan tända upp den inbyggda belysningen för att avleda tjuven. Kameramasten kan även detektera objektets rörelse på området, samtidigt som den skickar ett larm till certifierad larmcentral. När den upptäcker oönskad aktivitet så får operatören på larmcentralen ett larm där de ser kameran live och kan ropa ut i högtalare och vid pågående brott tillkalla väktare eller polis.  

Din oberoende partner

För oss handlar säkerhet inte om att förespråka specifika varumärken eller leverantörer – det handlar om att skapa trygghet för dig. Därför är vi en helt oberoende partner som erbjuder den lösning och de produkter som passar dig och dina behov bäst. 

Läs mer om våra certifieringar här. 

Aktiv övervakning dygnet runt

Att låta ett väktarbolag rondera din egendom kan vara en bra lösning, dock är det oftast en kostsam sådan. Ett bra alterniv för dig som vill ha kontroll över din egendom dygnets alla timmar är den digitala väktaren. Den placeras på en mast där en kamera ronderar på förutbestämt område i ett oregelbundet mönster, dygnet runt utan uppehåll. Vid avvikelser larmar den digitala väktaren innan förövaren tagit sig in på området och tillkallar polis.  Dessutom kan den digitala väktaren följa förövarna så långt som 2 200 meter vilket underlättar för utryckande polis. 
​​​​​​​

Värmekameror 

Med intelligenta värmekameror kan vi övervaka och kontrollera rörelsemönster och människors beteenden. Tekniken gör det möjligt för dig att analysera hur människor rör sig på din mark, hur de är klädda, hur de beter sig – och utifrån det kan du fatta bättre beslut och agera innan ett eventuellt intrång har inträffat. 

Vill du få mer information om hur  vi kan säkra din egendom? 

Såhär har vi hjälpt andra i din bransch

CASE
Steelwrist Processövervakning, larm, passage och övervakning. 

CASE
Fors Säteri

Värmekameror och övervakning i realtid