Gårdsbevakning

Gårdar och säterier har allt mer blivit drabbade av såväl dieselstölder som aktivister. Vi har utvecklat smarta lösningar som råder bot mot detta. Kunden får en omedelbar notifiering när ovälkomna individer olovligen vistas på kritiska delar av egendomen – de blir dessutom fångade på bild att användas som bevismaterial.