Kamerarondering

Med kamerarondering får du en säkerhetslösning som förhindrar
och förebygger problem dygnet runt
Kamerarondering med hjälp av strategiskt placerade kameror gör att du kan hålla koll på sårbara punkter på ett konsekvent och kostnadseffektivt sätt.

Med våra leverantörers kameratjänster integreras övervakningskameror, videoanalys, larmcentraler och väktare samverkande som en enhet. Potentiella hot upptäcks av kamerorna och analyseras. Vid behov skickas larm till en operatör som agerar omedelbart för att förhindra eller minimera skadan. Våra lösningar kan integreras med andra system som inbrottslarm, passagekontroll och brandvarnare så att du får en heltäckande säkerhetskedja