Processövervakning

En kamera är operatörens extra öga som övervakar utan tidsbegränsningar, oavsett natt eller dag, och larmar om något går fel. Detta skapar tryggheten och överblicken att skala upp produktionen.

Process- och tillverkningsindustri

​​​Med våra kamerasystem skapar vi ökad lönsamhet och färre produktionsstopp genom att filma och analysera effektiviteten i kundens tillverkningsprocesser.

Genom processövervakning kan företaget öka sin produktion, och med större trygghet om möjligheten finns låta maskinen göra jobbet på natten när operatören inte arbetar. Om driftstoppet är framme så är det enkelt för jourhavande att snabbt gå in i appen för att se hur det ser ut i maskinen, och snabbare ha beslutsunderlag för hur det skall hanteras.