Radar

Med radar får du en detektering som förhindrar och förebygger problem dygnet runt.
En radardetektor använder avancerad radarteknik och intelligenta algoritmer för att upptäcka inkräktare som kan ha brutit mot den första försvarslinjen, med andra ord på ett betryggande avstånd från området/ lokalen som ska skyddas. Radarn vi använder är utformad som ett komplement till ett klassiskt videoövervakningssystem. Radarn är noggrann, minimerar falsklarm samt fungerar i alla väder såväl på dagen som på natten. 
​​​​​​​
Då en radar i kombination med en PTZ kamera kan detektera ett stort område med få falsklarm, så innebär det att lösningen dessutom blir mycket kostnadseffektiv.