Larmanläggning 


En larmanläggning är en viktig del i en säkerhetslösning, som integrerat med våra lösningar för passersystem och kameralösningar skapar trygghet.
Ett inbrottslarm är ryggraden i ett säkerhetssystem, där larmet skall reagera och agera om det oförutsedda händer.

Ett larm kan användas i flera syften, där det vanligaste är för inbrottsdetektering med rörelsedetektorer, fönster & dörrmagneter samt vibrations och glaskrossdetektorer.

Till det går det att addera fler triggers, såsom sensorer för vatten, rök, värme m.m. för att öka användningsområdet.

Corepart hjälper kunder små som stora, att utifrån förutsättning och verkligheten projektera och installera det larm som uppfyller kraven från kund och försäkringsbolag.