Larmcentral & väktartjänster

Mer än bara inbrottslarm.
Larmcentralen är den hjälpande handen som övervakar våra kunders anläggningar 24/7.

Vi kopplar kundens larmanläggning mot våra samarbetspartners, vilka övervakar din verksamhet dygnet runt. Larmcentralens operatörer övervakar alla slags larm och utför de instruktioner som vi kommit överens om.

Genom att skydda din egendom eller fastighet med ett inbrottslarm kopplat till en larmcentral kan våra kunder vara säker på att rätt åtgärd sätts in snabbt vid ett eventuellt larm.
​​​​​​​
Kameraverifiering är det extra ögat som på ett effektivt sätt kan hantera oförutsedda händelser i ett tidigt skede, för att undika inbrott och skadegörelse

Vi kopplar kundens Kameror mot larmcentralen, som får in larm genom IVA, (intelligent Video Analys) där kamerorna programmeras för att larma vid avikande beteende såsom nattliga passage, för många personer på samma plats, brand, rökutveckling, vattenläckage, skadegörelse m.m. 

Kopplat till högtalare som kan anropas från distans av larmoperatör, eller att väktare i ett tidigt skede kan skickas ut för att hantera problemet.
​​​​​​​
Väktartjänster ger kunden trygghet att kunna sova om natten, och med vetskap om att väktarna finns där för att agera om det oförutsedda skulle hända.

Vår utryckningstjänst från våra samarbetspartners är ett tryggt komplement till din larmanläggning. Tillsammans med våra tekniska och fysiska säkerhetslösningar är utryckningstjänsten ett effektivt sätt att både förebygga inbrott och minimera omfattningen av skadegörelse. Larmcentralen övervakar och väktarna rycker ut och agerar vid behov oavsett vilka situationer som uppstår.