Trygghetslarm

Ge dig och dina anställda tryggheten att veta att om något händer, så finns hjälpen ett knapptryck iväg, personlarm ökar tryggheten hos ensamarbetare, och i tuffare miljöer.

Varför ett personlarm?

Myndigheter och arbetsgivare jobbar ständigt för att öka säkerheten i vardagen och på arbetsplatsen. Ett personlarm erbjuder trygghet för personer som arbetar med riskfyllda arbetsmoment, på utsatta positioner eller har en hotbild över sig. 

Allt fler yrkesroller använder sig idag av personlarm. Inom många branscher där personal löper risk att skada sig eller hamna i hotfulla situationer finns även lagstadgade krav som skall uppfyllas. I dessa situationer kan ett personlarm innebära skillnad mellan liv och död. Då är ett personlarm från SRT ett pålitligt alternativ som är lätt att använda samt bära med sig.
​​​​​​​

Vad är ett Personlarm?

Ett personlarm är enkelt definierat en säkerhetsutrustning som du kan bära med dig och som kan användas för att åkalla hjälp när du hamnar i en nödsituation. Denna något breda definition innefattar en rad till synes olika produkter som lämpar sig för olika situationer. Vidare brukar dessa personlarm vara utrustade med olika sensorer för att detektera exempelvis rörelse eller objekt i närmiljön.

Personlarmen är kopplade till larmcentralen, som kan agera enligt en förutbestämd larminstruktion.