Fastighetsboxar

Fastighetsboxar, med digitala displayer, fullt integrerade i passersystemet.
Ett intelligent boxsystem gör att administrationen blir säker, snabb och enkel. Behörigheter och namnändringar hanteras fullt integrerat med passersystemet, allt för att systemet skall bli smidigt och säkert att hantera.

I den digitala displayen presenteras namn och övrigt text såsom Ej Reklam.

Fastghetsboxar finns i olika profiler och färger, för att passa in i varje unik fastighet.