Lås & beslag

För att en passage skall vara säker, behövs ordentliga lås och beslag, allt från elslutblecket, till motorlåset, anpassat efter verksamheten och kraven från försäkringsbolag.
Motorlås och elslutbleck är en väsentlig del i ett passersystem, där det ena inte utesluter det andra, utan kombinationen gör lösningen. Ett låssystem i kombination med passersystem gör att det blir säkert, genom att dörrarna låses automatiskt när passersystemet larmar på – detta för att undvika att en dörr blir olåst.

Det är viktigt att det redan från början projekteras korrekt, så att systemets uppbyggnad följer de behov och försäkringskrav som ställs.

Vi hjälper kunden från första mötet till överlämning, att få den säkerhet som krävs.