Brandskydd

Slipp oron över brandrisker. Vi tar fram ett brandskydd anpassat efter din verksamhet som låter dig tänka på annat. 
För oss är brandskydd alla förebyggande åtgärder som syftar till att eliminera risken för brand och skador till följd av brand. Detta innebär att brandskydd kan vara många olika åtgärder som ensamt eller tillsammans fungerar för att uppnå ett gemensamt mål; att trygga människor, verksamhet och produktion.

Kontakta oss


Corepart​​​​​​​ AB
Gårdsfogdevägen 18A
168 67 Bromma

Växel: 08-509 067 00