Vårt mål är att jobba proaktivt. Vi vill stoppa olyckan innan den har inträffat!

Larm

Ett högkvalitativt larm är en viktig del av ett fungerande säkerhetssystem. Det är också något som höjer tryggheten du känner på ditt kontor, butik, gård eller vart du nu befinner dig. 

Läs mer →

Kameraövervakning

Med Coreparts skalbara lösningar för kamerasystem är både er personal och era fastigheter i trygga händer. Vi arbetar i öppna system som inte är låsta till specifika tillverkare eller kameramodeller. Det tillåter oss att vara flexibla.

Läs mer →

Passersystem

Släng bort krångliga nycklar och skaffa ett komplett passersystem som ger dig och dina anställda en ökad kontroll. Vi hjälper våra kunder med allt från entredörren till grindarna som ska öppnas.
Läs mer →

Brandskydd

Se till att du skyddar dig mot brandolyckor och konsekvenserna som följer. Vi tar fram ett brandskydd anpassat efter din verksamhet.

​​​​​​​Läs mer →

Larm

Larmanläggning →​​​
Larmcentral & Väktartjänster →​​​​​​​
Trygghetslarm →​​​​​​​

Passersystem

Infotavla & Bokningssystem →​​​​​​​
Porttelefoni →​​​​​​​
Lås & Beslag →​​​​​​​
Dörrautomatik →​​​​​​​
Fastighetsboxar →​​​​​​​

Kameraövervakning

Processövervakning →​​​​​​​
Gårdbevakning →​​​​​​​
Smarta butikssystem →​​​​​​​
Kamerarondering →​​​​​​​
Radar →​​​​​​​

Brandskydd

Se till att du skyddar dig mot brandolyckor och konsekvenserna som följer. Vi tar fram ett brandskydd anpassat efter din verksamhet. ​​​​​​​Läs mer →​​​​​​​

Säkerhet

Genom ett proaktivt förhållningssätt, är vår ambition att förhindra oväntade händelser för kunden innan skadan har skett.
Säkerhetsprojekt är ofta komplicerade till sin natur med många olika moment som måste göras i rätt ordning för att resultatet ska bli bra. Allt för att säkerhetsanläggningen ska uppfylla kundens säkerhetskrav till ett kostnadseffektivt pris. Nedan är de olika delarna i flödet beskrivna mer i detalj.

Vårt arbetsflöde

Behovsanalys → Förstudie → Projektering → Installation & programmering → Överlämning & Utbildning → Support & Service

Låt oss ta dig igenom vårt arbetsflöde, steg för steg.

1. Behovsanalys

Utifrån verksamheten och förhållandena, arbetar vi tillsammans med Er för att identifiera och förstå era utmaningar. Vår styrka är att se utmaningen ur ett säkerhets & business intelligence-perspektiv, vilket ofta resulterar i nya infallsvinklar för kunden.

2. Förstudie

Med behovsanalysen som utgångspunkt, prövas olika tänkbara lösningar för att nå fram till en slutgiltig lösning som är optimerad utifrån såväl ett funktionsperspektiv som ett kostnadsperspektiv. Vi låser oss aldrig till ett fåtal produkter, utan väljer alltid de produkter som passar bäst för varje enskild situation och lösning. 

3. Projektering

Vid projektering genomför säljaren och tekniker ett besök på plats hos kund för att dels lägga upp en bra planering för installationsarbetet men också för att en sista gång fånga upp detaljer som ev. kräver en korrigering av den tekniska lösningen.

4. Installation och programmering 

Under installationsarbetet, går projektet in i en intensiv fas där våra certifierade tekniker arbetar i symbios med varandra. Tillsammans gör vi en slutgiltig funktionskontroll inför överlämning. 

5. Överlämning & utbildning 

Vid överlämning sker en genomgång av ansvarig tekniker med kund där den tekniska lösningens funktion och handhavande gås igenom. Teknikern förvissar sig om att kunden kan managera installerad lösning på egen hand.